KoMBo - Koło Naukowe Mechaniki Budowli Strona główna Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechnika Gdańska

Studencki konkurs budowy mostów "wyKOMBinuj mOst"

Logo konkursu 2015 Logo konkursu 2014 Logo konkursu 2013 Logo konkursu 2012 Logo konkursu 2011 Logo konkursu 2010 Logo konkursu 2009 Logo konkursu 2008

© 2014 KoMBo