KoMBo - Koło Naukowe Mechaniki Budowli Strona główna Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechnika Gdańska

Seminaria

Spotkanie z Panią Prodziekan

16 czerwca 2009

Koło Naukowe KoMBo zorganizowało 16 czerwca spotkanie z Panią Prodziekan ds. kształcenia dr inż. Marią Przewłócką na temat "Studia magisterskie w trójstopniowym systemie bolońskim". Podczas drugiej części spotkania dr inż. Leszek Niedostatkiewicz przedstawił kwestię uprawnień budowlanych. Prezentacja ze spotkania.

Program Abaqus

27 listopada 2008

Prowadzący prezentację, Stanisław Burzyński, zaprezentował podstawowe informacje dotyczące pakietu obliczeniowego Abaqus. Prezentacja dotyczyła koncepcji pracy z programem, budowy prostego modelu, przeprowadzenia obliczeń oraz prezentacji wyników.
Więcej informacji nt. Abaqusa na stronie: www.budsoft.com.pl

Program SOFiSTiK

20 listopada 2008

Podczas spotkania dr inż. Magdalena Rucka wraz z Nikodemem Górskim zaprezentowali najważniejsze moduły i funkcje programu SOFiSTiK. Dowiedzieliśmy się, jak od początku stworzyć podstawowy program oraz do jakich zastosowań można użyć programu SOFiSTiK.

Dynamika budowli - inżynieria sejsmiczna

1 kwietnia 2008

Podczas tego spotkania swoją obecnością zaszczycił nas dr. hab. inż. Robertem Jankowski, który omówił prowadzone przez siebie prace badawcze i zaprezentował swoje dotychczasowe osiągnięcia.
Dowiedzieliśmy się jak ważnym zagadnieniem w analizie konstrukcji jest wpływ obciążeń sejsmicznych i obciążeń dynamicznych wywołanych różnego rodzaju wybuchami.
Pobierz plik: prezentacja w formacie PDF (15582 KB)

Numeryczne metody rozwiązywania równań liniowych

7 listopada 2007

W czasie drugiego spotkania z cyklu seminariów z metod numerycznych Anna Banaś przedstawiła dokładne metody rozwiązywania równań liniowych, takie jak: metoda Gaussa, metoda Jordana, metody dekompozycyjne.
Po prezentacji odbyła się dyskusja dotycząca powyższych zagadnień, w której uczestniczyli zaproszeni goście: prof. Krzysztof Wilde oraz prof. Jacek Chróścielewski.
Pobierz plik: prezentacja w formacie PDF (178 KB)

Interpolacja funkcji

17 października 2007

Tematem pierwszego spotkania z cyklu seminariów poświęconych metodom numerycznym była interpolacja funkcji. Prezentację przygotował i przedstawił Stanisław Burzyński. Zostały omówione metody interpolacji wielomianowej, funkcje sklejane, funkcje sklejane hiperboliczne oraz interpolacja krzywych.
Pobierz plik: prezentacja w formacie .pdf (142 KB)

© 2014 KoMBo