KoMBo - Koło Naukowe Mechaniki Budowli Strona główna Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechnika Gdańska

Praca dydaktyczna

W 2007 roku kierownik Katedry Mechaniki Budowli i Mostów, prof. Jacek Chróścielewski podjął inicjatywę mającą na celu umożliwienie studentom specjalizacji KBI czynnego udziału w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotów organizowanych przez Katedrę. Program ten obejmuje studentów 3., 4. i 5. roku.

Studenci wspomagający uczestniczą w zajęciach projektowych, jako drugi prowadzący. Nabywają w ten sposób wiedzę i doświadczenie, a z drugiej strony zmniejszają dystans na linii student-prowadzący. Mogą oni także przekazać swoje świeże spojrzenie na przedmiot prowadzącym, wpływając na jakość kształcenia.

Osoby chętne do podjęcia pracy w charakterze studenta wspomagającego proszone są o wypełnienie ankiety i odesłanie jej do opiekuna KoMBo dr hab. inż. Magdaleny Ruckiej(mrucka@pg.gda.pl).

Zasady zatrudniania asystentów-stażystów i studentów wspomagających: pobierz plik pdf(115 KB).

W programie dotychczas wzięli udział (w tabeli lata prowadzenia zajęć):
Geometria wykreślna MATLAB AutoCAD Metody obliczeniowe ROBOT
Anna Banaś 2007/08
2008/09
2008/09
Stanisław Burzyński 2007/08 2008/09
2009/10
2009/10
Karol Daszkiewicz 2008/09
2009/10
2010/11
2010/11
2011/12
2011/12 2010/11
Michał Gołębiewski 2010/11 2010/11 2010/11
Janek Grzybowski 2010/11 2010/11 2011/12
Jacek Lachowicz 2011/12
Magdalena Muzolf 2010/11
2011/12
2011/12
Daniel Waśniewski 2007/08
2008/09
2008/09
2009/10
2009/10
Ania Zakrocka 2010/11
Marcin
Zmuda Trzebiatowski
2010/11
2011/12
2010/11
Krzysztof Żerdzicki 2007/08
2008/09
2008/09

© 2014 KoMBo