KoMBo - Koło Naukowe Mechaniki Budowli Strona główna Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechnika Gdańska

O Kole Naukowym Mechaniki Konstrukcji

Na początku 1998 roku na wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej przy Katedrze Mechaniki Budowli powstało, a prawdę powiedziawszy to zostało reaktywowane, Koło Mechaniki i Teorii Konstrukcji. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem dotyczącym początków koła z 1998 roku.

Koło Naukowe Mechaniki Budowli (KoMBo), działające przy Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, ma historię sięgającą już kilku dziesięcioleci. To stąd wywodzi się wielu wybitnych specjalistów Katedry Mechaniki Budowli i Mostów (KMBiM). We wrześniu 2007 roku, zachęcani przez prof. Jacka Chróscielewskiego, postanowiliśmy reaktywować działalność Koła i przywrócić mu rolę, jaką tradycyjnie pełniło, wzbogacając ją jednocześnie o nowo podjęte inicjatywy.

KoMBo jest bardzo preżną grupą, szukającą nowych wyzwań. Mimo krótkiej działalności w obecnym składzie, możemy już powiedzieć, że systematycznie osiągamy kolejne cele, które przed sobą stawiamy. Widzimy, że nasza działalność ma sens, jest zauważana przez studentów i pracowników Wydziału, więc śmiało patrzymy w przyszłość.

KoMBo dba nie tylko o wszechstronny rozwój jego członków, ale także pomaga rozwinąć skrzydła studentom spoza Koła. Już teraz szukamy nowych chętnych do wstąpienia do Koła wśród studentów młodszych roczników, bo chcemy, żeby nasza działalność była kontynuowana.

© 2014 KoMBo