Kontakt


Poczta elektroniczna
e-mail: kombo@pg.gda.pl


Opiekun naukowy
dr hab. inż. Magdalena Rucka
pokój 163 Gmach Główny
tel. (058) 347-24-97
e-mail: mrucka@pg.gda.pl


Poczta tradycyjna
Politechnika Gdańska
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Katedra Mechaniki Budowli i Mostów
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk - Wrzeszcz