Organizatorzy Konkursu

„wyKOMBinuj mOst 2011”


Organizator główny – Koło Mechaniki Budowli KOMBO

Współorganizator – Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej
i Stosowanej Oddział Gdańsk